Partners

Cairgo Bike is het resultaat van een buitengewone samenwerking tussen verschillende Brusselse partners uit de private, publieke, associatieve en academische sector. Elke partner draagt bij naargelang zijn expertise.

 

Een project gecoördineerd door :

In samenwerking met :

Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het initiatief « Urban Innovative Actions ».